Hur vi jobbar

– Bedömning & konsultationsfas (vi erbjuder DYGNET RUNT kostnadsfria konsultationssamtal där handläggare tillsammans med adekvat kunnig konsult gör lämplig bedömning av RISK & HOT bilden, behovets omfattning)
– Akutfas
– Skyddat boende
– Utredningsfas
– Stabiliseringsfas
– Uppbyggnadsfas
– Djurterapi(möjlighet att hjälpa och lära sig att samverka med ex hästar) besöka stall m.m
– Egenbostad
– BOSTADSGARANTI

Vi besitter och erbjuder en gedigen Bred Metod, förhållning och behandlings kompetens inom Nya Vägen

Våra kompetenser:

– ÅterfallsPrevention / Smart
– PTSD
– Vald i nara relation, Dialog
– Motiverande Samtal, / MI
– Familjehemsutbildare , Ett hem att vaxa i.
– Familjehemsutredare
– Familjehems terapi
– Coachutbildning for pedagoger
– Social Och Emotionell Traning, SET
– Genus och Interkulturalism.
– Miljöterpi
– Salutogent förhållningssätt. KASAM
– Missbrukspedagogik
– Integrationspedagogik
– BBIC, Barns behov I Centrum
– Kognitiv Beteende terapi, KBT
– ART (Aggression Replacement Training)
– Processhandledning inom socialt arbete
– Kvalificerat Kontaktmannaskap
– Kvalificerad Hedersutredare, Hedersrelaterat våld och förtryck
– Behandlings assistent INOM SIS
– Boende terapi
– ADAD intervju – Adolescent Drug Abuse Diagnosis
– ADL träning, Aktiviteter i Dagliga Livet
– Sexologi
– God Man utbildning
– Humanistisk Psykologi
– Nätverks metodik
M.m

För mer information eller frågor:
info@nyavagen.com
+4676-170 85 53